Original

ضدآب

قطر صفحه 32 میلی متر

همراه جعبه و پاکت اصلی شرکت

مورد استفاده روزمره ، رسمی و مجلسی