ساعت زنانه ناویفورس Naviforce NF5005 silver

Original

ضدآب

قطرصفحه 32 میلی متر

همراه جعبه و بگ اصلی

مورد استفاده برای روزمره/رسمی/مجلسی